Novice, obvestila

Obvestilo o podaljšanju roka za oddajo zaključnih poročil za raziskovalne projekte, ciljne raziskovalne projekte in raziskovalne projekte, sofinancirane po mednarodnih razpisih

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije podaljšuje rok za oddajo zaključnih poročil za raziskovalne projekte, ciljne raziskovalne projekte in raziskovalne projekte, sofinancirane po mednarodnih razpisih, do torka, 16. 8. 2022, do 14. ure. Tega roka ne bo mogoče podaljšati.