Novice, obvestila

Objavljen je predlog Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Na spletni strani je objavljen predlog Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: predlog pravilnika). Predlog pravilnika je predložen Upravnemu odboru agencije v predhodno obravnavo.

Morebitne pripombe lahko posredujete na elektronski naslov pripombe.pravilnik-stabilnofinanciranje@arrs.si.