Novice, obvestila

Najava Javnega poziva za predložitev infrastrukturnih programov za obdobje 2022 – 2027 in Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2022-2027

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo predvidoma 23. aprila 2021 objavila Javni poziv za predložitev infrastrukturnih programov za obdobje 2022 – 2027 (v nadaljevanju: javni poziv) in Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2022-2027 (v nadaljevanju: javni razpis).

Infrastrukturni program predstavlja vzdrževanje infrastrukture kot podpore raziskovalni dejavnosti v javni raziskovalni organizaciji oziroma raziskovalni organizaciji s koncesijo in sicer v obliki instrumentalne podpore, podpore znanstvenim zbirkam, popularizacije znanosti in podpore raziskovalnim programom, ki vsebujejo elemente instrumentalnega centra ali znanstvene zbirke.

Predmet javnega poziva je izbor predlogov infrastrukturnih programov za financiranje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti, predmet javnega razpisa pa izbira koncesionarja za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov.

V okviru izvajanja infrastrukturnih programov je na podlagi izhodišč Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) za pripravo finančnega načrta agencije sofinancirano tudi izvajanje aktivnosti na ESFRI projektih. Obseg sredstev za izvajanje ESFRI projektov se na javnem pozivu in javnem razpisu ne opredeljuje. Seznam in obseg sofinanciranja ESFRI projektov za izbrane izvajalce infrastrukturnih programov na tem javnem pozivu oziroma razpisu bo določilo ministrstvo na letni ravni skladno z veljavnimi predpisi.

Rok za oddajo prijav bo predvidoma do 24. 6. 2021 do 14.00.