Novice, obvestila

Zamik objave Javnega razpisa za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je načrtovala objavo javnega razpisa za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU konec novembra 2020. Okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020) se z letošnjim letom zaključuje, v letu 2021 pa se bo pričel izvajati nov okvirni program, imenovan Obzorje Evropa (Horizon Europe), ki bo aktiven v obdobju med leti 2021 in 2027. Do zamika pri objavi Javnega razpisa za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU bo prišlo, ker bo Evropska komisija pripravila dokumentacijo za izvajanje Obzorja Evropa tik pred izvajanjem okvirnega programa, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pa ne razpolaga z vsemi podatki, ki so potrebni za objavo novega javnega razpisa. Predmetni javni razpis bo predvidoma objavljen v prvem četrtletju prihodnjega leta ( http://www.arrs.si/sl/razpisi/).