Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
English  
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Začetek veljavnosti Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije

11. 8. 2020 je začela veljati Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 105/20), s katero se dodaja možnost financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev na področju medicine – zdravnikov ob hkratnem opravljanju specializacije za področje medicine, in sicer s financiranjem materialnih stroškov raziskav, brez financiranja stroškov plače, v primeru, da so sredstva za plačilo plače mlademu raziskovalcu iz proračuna že zagotovljena. Dodaja se tudi možnost, da se za zaposlene člane raziskovalnih programov oziroma raziskovalnih projektov iz sredstev, ki so namenjena za izvajanje raziskav, lahko krije razlika stroškov šolnin doktorskega študija, če stroški šolnine niso financirani iz drugih proračunskih virov.
 

 

 

Stran ureja: Lidija Tičar Padar Datum: 24.08.2020