Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
English  
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Sklep Vlade RS in vpliv na tek rokov, način vlaganja vlog in vročanje

Vlada RS je dne 21. 5. 2020 sprejela Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/20 in začne veljati 1. 6. 2020.

S 1. 6. 2020 tako začnejo ponovno teči roki, ki v času začasnih ukrepov zaradi epidemije COVID-19 niso tekli. Ponovno bo mogoče osebno vlaganje vlog v Glavni pisarni ARRS, vloge, poslane po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, pa se ne bodo več štele za veljavne. Vročanje dokumentov se bo ponovno opravljalo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.

Podrobnejše informacije so navedene v dokumentu.

Stran ureja: Lidija Tičar Padar Datum: 22.05.2020
 
Stran ureja: Lidija Tičar Padar Datum: 22.05.2020