Novice, obvestila

Objavljeno letno poročilo ARRS za leto 2019

V letnem poročilu agencije za leto 2019 so predstavljeni podatki o financiranju raziskovalne dejavnosti iz sredstev državnega proračuna v preteklem letu. V rubriki »V ospredju« sta letos predstavljena prejemnika sredstev Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) prof. dr. Nejc Hodnik in doc. dr. Matjaž Humar. Predstavljeni so tudi dosežki raziskovalk in raziskovalcev v okviru projekta promocije znanosti Odlični v znanosti 2019.

»ARRS izvaja svoje poslanstvo ob pomoči 49 sodelavk in sodelavcev ter 90 članic in članov stalnih strokovnih teles. V primerjavi s sorodnimi agencijami v drugih evropskih državah smo kadrovsko izrazito omejeni. Na agenciji s sodelavci trenutno največ pozornosti namenjamo reševanju kadrovske podhranjenosti agencije. Gre za problematiko, ki ima že dolgo zgodovino, saj so na zaostrovanje kadrovske stiske že dalj časa opozarjali organi agencije, nanj pa je opozorila tudi analiza tveganj«, je v uvodnem besedilu k Letnemu poročilu 2019 poudaril v. d. direktorja agencije prof. dr. Blaž Zmazek.

V letnem poročilu so na voljo tudi pregledni podatki o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti ARRS iz sredstev državnega proračuna.

 

Prejemnika sredstev Evropskega raziskovalnega sklada prof. dr. Nejc Hodnik in doc. dr. Matjaž Humar.

Foto: Peter Irman

 

Vljudno vabljeni k branju (format Acrobat, 6 MB).