Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Ob zaključku mandata

(Ljubljana, 24. 4. 2020) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) ima pomembno vlogo evropsko primerljive ustanove za financiranje raziskovalne dejavnosti (angleško Research Funding Organisation). Financiranje je le ena izmed pomembnih dejavnosti agencije, med katere sodi vodenje ocenjevalnih postopkov z mednarodnimi eksperti, spremljanje izvajanja raziskovalne dejavnosti in nenazadnje oblikovanje ter posodabljanje mehanizmov. Agencija se je v mandatnem obdobju od konca leta 2014 dodatno odprla javnosti v smislu razprav in komuniciranja z raziskovalkami in raziskovalci, dialoga z namenom razlage in izboljšav svoje dejavnosti ter načina delovanja. Dodatno se je posvetila aktivni vlogi v združenju Science Europe in vključevanju v mednarodne pobude, kot sta na primer koalicija za odprti dostop cOAlition S in pobuda DORA.

Agencija ima tri organe, katerih vloga je jasno opredeljena: Upravni odbor agencije, Znanstveni svet agencije in direktor agencije. Ob zaključku mandata se zahvaljujem članicam in članom organov agencije v vseh sestavah. Sodelovanje z njimi je potekalo profesionalno, v dobrobit raziskovalne skupnosti in s spoštovanjem predpisov, ki urejajo dejavnost agencije.

Ob slovesu je povzetek dela skoraj nujnost, vendar mi dovolite zgolj ilustrativno ponazoritev opravljenega dela s pregledom realizacije ciljev strategije ARRS in letakom, ki ponazarja, da se je agencija s sodelovanjem njenih organov odzvala tudi na pandemijo COVID-19.

Spoštovane raziskovalke in raziskovalci, širša javnost, z dnem 29. 4. 2020 izteče moj mandat vršilca dolžnosti direktorja agencije. Ta je sledil petletnemu mandatu direktorja, ki se je pričel 30. 10. 2014. Pri delovanju agencije sem bil pripravljen sodelovati še en mandat, zato sem se tudi prijavil na javni natečaj za direktorja agencije, ter bil dne 30. 1. 2020 s strani Upravnega odbora agencije izbran in predlagan za direktorja agencije za naslednje petletno obdobje. Minister dr. Jernej Pikalo, ki je v takratnem obdobju vodil pristojno ministrstvo, predloga imenovanja ni posredoval na Vlado Republike Slovenije, to je storila šele naslednja ministrica dr. Simona Kustec, vendar je predlog Upravnega odbora agencije 14. Vlada Republike Slovenije na svoji 11. redni seji dne 16. 4. 2020 zavrnila.

Raziskovalkam in raziskovalcem, vsem, ki znanost spremljajo, se zavedajo njenega pomena in dolgoročnih učinkov, predstavnikom medijev ter nenazadnje predanemu, čeprav maloštevilčnemu osebju agencije, se zahvaljujem za sodelovanje in želim uspešno delo še naprej.

 

József Györkös


Stran ureja: Lidija Tičar Padar Datum: 24.04.2020