Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Voščilo pred prazniki in dobre želje za leto 2020

Odmevni mednarodni uspehi raziskovalk in raziskovalcev so nedvomno zaznamovali leto 2019. Kot radi poudarjamo v okviru združenja evropskih agencij, je stabilno financiranje raziskovalne dejavnosti na nacionalni ravni predpogoj za mednarodne uspehe. Prav na tem področju se v Sloveniji dogajajo spremembe, ki so vidne predvsem preko predvidenega deleža za znanost v državnem proračunu za leti 2020 in 2021. Agencija bo na podlagi tega lahko v prihodnosti financirala prevzete obveznosti predvsem iz naslova povečanja obsega raziskovalnih projektov v preteklih letih, bolj smelo sofinancirala nakup raziskovalne opreme, zadržala povečano število mladih raziskovalcev in na podlagi morebitnih usmeritev pristojnega ministrstva tudi povečala delež raziskovalnih programov.

Pri mednarodnem sodelovanju agencije je leto 2019 zaznamoval tudi pristop k trem mednarodnim sporazumom, ki pomenijo vzajemno priznavanje postopkov ocenjevanja (sporazum o vodilni agenciji s Švico in Hrvaško ter Srednjeevropska pobuda z Avstrijo, Češko in Poljsko), ter zaključek usklajevanj in skorajšnji pričetek sodelovanja v okviru multilateralnega sporazuma pod okriljem Science Europe. Nadaljuje se tudi intenzivno sodelovanje v okviru Koalicije S za odprti dostop do raziskovalnih objav in podatkov.

Delovanje agencije, ki je preplet kompleksnih poslovnih procesov in podpore ekspertnemu sistemu evalvatorjev, so v letu 2019 zaznamovali tudi izzivi glede stabilnosti njenega delovanja. Opolnomočenje agencije ne zgolj na ravni pooblastil, temveč tudi in predvsem človeških virov, s katerimi bo mogoče dodatno prispevati h kakovosti delovanja, je usodnega pomena za ohranjanje evropsko primerljive ustanove. Agencija tvorno sodeluje pri pripravi predloga novega zakona na področju raziskovalne dejavnosti, ki bo letvico zahtevnosti in predvidljivosti delovanja dvignil na povsem novo raven.

Agencija je seveda več kot administrativni aparat, je kolektiv posameznic in posameznikov, ki ob izvajanju svojih nalog gredo tudi skozi življenjske priložnosti in izzive, zato se po petletnem mandatu tudi sodelavkam in sodelavcem zahvaljujem za sodelovanje. Zahvala za odlično sodelovanje je namenjena tudi članicam in članom Znanstvenega sveta in Upravnega odbora agencije. Ker pa smo tukaj predvsem zaradi zagotavljanja pogojev za odlično znanost, zaključujem predvidljivo. Raziskovalkam in raziskovalcem ter vsem, ki odločajo, vplivajo ali z zanimanjem spremljajo dogodke in rezultate na področju raziskovalne dejavnosti, tudi v imenu sodelavk in sodelavcev agencije, voščim mirne praznike ter ustvarjalno in uspešno leto 2020.

 

József Györkös, v. d. direktorja

 

 

 

Your Logo Alt

 

 

Stran ureja: Lidija Tičar Padar Datum: 24.12.2019