Novice, obvestila

Publikacija Science Europe »Informacija o odprtem dostopu do akademskih knjižnih izdaj«

(Bruselj, 26. septembra 2019) Science Europe, evropsko krovno združenje agencij financerk in izvajalk raziskovalne dejavnosti je izdalo publikacijo z naslovom Informacija o odprtem dostopu do akademskih knjižnih izdaj (ang. Briefing paper on Open Access to Academic Books). Publikacija obravnava posebnosti akademskih knjižnih izdaj, vključno z monografijami.

Odprti dostop do raziskovalnih publikacij omogoča hiter in prost dostop do znanstvenih rezultatov in njihovo razširjanje. Vodi do večjega števila vpogledov  in uporabe publikacij. Doslej so bili v središču prehoda na odprti dostop znanstveni članki. Publikacija je nastala v zavedanju, da veliko področij znanstvenega delovanja, predvsem - vendar ne samo - v okviru družbenih ved, umetnosti in humanistike znanstvene rezultate v veliki meri objavlja v obliki knjižnih izdaj in monografij. Odprti dostop do akademskih knjižnih izdaj je zato treba upoštevati v širših politikah odprtega dostopa, ki so jih razvile raziskovalne institucije, financerji in vlade.

Dokument Informacija o odprtem dostopu do akademskih knjižnih izdaj opisuje temeljna vprašanja pri izvajanju politik odprtega dostopa do akademskih knjižnih izdaj in obravnava ključna načela, ki jih mora vzpostaviti raziskovalna skupnost.

Science Europe in njene članice so zavezane k doseganju prehoda k sistemu odprtega dostopa za javno financirane raziskave, ki vključujejo vse vrste raziskovalnih publikacij in vsa akademska področja. Nov informativni dokument Science Europe opredeljuje ključna vprašanja pri izvajanju politike odprtega dostopa za akademske knjižne izdaje in podaja priporočila za različne skupine zainteresiranih strani za spodbujanje in pospeševanje takšnih politik.

Celotna objava je na voljo: http://scieur.org/oa-books.