Novice, obvestila

Informacija prijaviteljem raziskovalnih projektov – obvestila o izboru bodo predvidoma poslana v torek, 18. 6. 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) je glede na zagotovljeno povišanje sredstev v rebalansu programa dela in finančnega načrta predlagala tudi povišanje sredstev Javnega razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019, ki je tik pred zaključkom.

Z rebalansom bodo sredstva javnega razpisa za raziskovalne projekte iz prvotno razpisanih 12 milijonov evrov povišana na 16,97 milijonov evrov.

Znanstveni svet je obravnavo rezultatov razpisa za projekte zaključil 3. 6. 2019, objava rezultatov pa je bila vezana na prejem soglasja pristojnega ministrstva k predlogu rebalansa.

Soglasje k rebalansu je agencija prejela 13. 6. 2019 popoldan. Trenutno potekajo intenzivne dejavnosti priprave obvestil prijaviteljem, ki bodo predvidoma poslana v torek, 18. 6. 2019.