Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Objavljen mednarodni razpis ERA-NET Cofund »Dostopnost in povezljivost mest«, Skupna programska pobuda Urbana Evropa

V torek, 17. 12. 2019, je bil na spletni strani Skupne programske pobude Urbana Evropa (ang. Joint Programming Initiative Urban Europe – JPI UE) objavljen mednarodni razpis ERA-NET Cofund »Dostopnost in povezljivost mest« (ang. Urban Accessibility and Connectivity).

Pri mednarodnem razpisu ERA-NET Cofund »Dostopnost in povezljivost mest« sodeluje 23 agencij iz 16 evropskih držav. Okvirni proračun razpisa, zagotovljen iz prispevkov sodelujočih agencij in dodatnih evropskih sredstev iz programa Obzorje 2020, znaša 22,5 mio EUR.

Vsebinsko se mednarodni razpis ERA-NET Cofund »Dostopnost in povezljivost mest« osredotoča na ukrepe za izboljšanje dostopnosti in povezljivosti mest za vse družbene skupine in razvoj v smeri bolj trajnostnih sistemov mobilnosti v mestih. Raziskave naj bi temeljile na dejanskih izzivih v mestih, rezultati pa naj bi vodili do novih pristopov, orodij, instrumentov, razumevanj in znanja, ki bodo deležnike približali trajnostni dostopnosti in povezljivosti mest. Pričakuje se, da bodo rezultati projektov jasno prispevali k uresničevanju ustreznih ciljev mestne, regionalne, nacionalne in evropske prometne politike ter tako pomagali mestom, njihovim prebivalcem, skupnostim, podjetjem in institucijam, da kar najbolje izkoristijo spremembe na področju mobilnosti v mestih.

Prijavljeni projekti se morajo nanašati na vsaj enega izmed naslednjih izzivov:

  1. oblikovanje rešitev za celovit pristop k trajnostni fizični mobilnosti in prometu, rabi zemljišč in digitalni povezljivosti v mestih;
  2. razvoj inovativnih sistemov in storitev mobilnosti, ki lahko prispevajo k trajnostni mobilnosti v mestih, in podpora njihovemu izvajanju;
  3. preoblikovanje in ponovna ureditev mestnih prostorov z namenom, da bi odprli pot trajnostni mobilnosti in dostopnosti mest na lokalni ravni, od posameznih ulic do okrožij;
  4. razvoj učinkovitih politik za prehod na resnično trajnostno dostopnost in povezljivost mest;
  5. sprememba vedenja in pogledov v smeri trajnostne dostopnosti in povezljivosti mest.

Projektni konzorcij mora vključevati vsaj tri prijavitelje iz vsaj treh sodelujočih držav, ob prijavi pa mora izbrati, ali prijavlja raziskovalni ali inovacijski projekt. Raziskovalne organizacije iz Slovenije lahko prijavijo samo raziskovalne projekte. Razpis se osredotoča na transnacionalno, transdisciplinarno in soustvarjalno raziskovalno sodelovanje in želi, da so v projekte že od samega začetka močno vpeti tudi deležniki.

Skupna programska pobuda Urbana Evropa za namene razpisa organizira dva spletna seminarja, in sicer:

 

Raziskovalne organizacije iz Slovenije se lahko na mednarodni razpis ERA-NET Cofund »Dostopnost in povezljivost mest« prijavijo upoštevajoč mednarodne in nacionalne pogoje upravičenosti (52.–54. stran razpisa). Okvirni znesek financiranja za prijavitelje iz Slovenije je 300.000 EUR.

Rok za oddajo prijave v prvi fazi je 17. 3. 2020 do 13. ure po srednjeevropskem času.

Spletna povezava: https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enuac/

 

Stran ureja: Lidija Tičar Padar Zadnja sprememba: 16.01.2020
Datum: 20.12.2019