Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
English  
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Srednjeevropsko partnerstvo za znanost (CEUS): najava objave prvega mednarodnega razpisa v okviru multilateralne sheme vodilne agencije – predvideni datum objave: 22. 2. 2020

Ustanovne partnerice Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS), ki so 17. junija 2019 na Dunaju podpisale Sporazum o vzpostavitvi multilateralne sheme vodilne agencije, so se dogovorile za objavo prvega multilateralnega razpisa, ki deluje po načelu vodilne agencije. Objava prvega tovrstnega razpisa je načrtovana 22. 2. 2020.    

Partnerstvo CEUS, ki poleg ARRS vključuje FWF (Fonds zur Förderung der wissenschafltichen Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová Agentura České Republiky, Republika Češka) in NCN (Narodowe Centrum Nauki, Poljska), najavlja objavo prvega multilateralnega razpisa, ki bo raziskovalkam in raziskovalcem iz štirih držav omogočal prijavo skupnih dvostranskih in tristranskih raziskovalnih projektov, z uporabo sheme vodilne agencije pa bodo zanje bistveno zmanjšana administrativna bremena.

CEUS je prvi tovrsten sporazum v Evropi, ki vključuje več kot tri agencije. Agencije so s podpisom sporazuma potrdile medsebojno skladnost evalvacijskih postopkov in vzpostavile načelo zaupanja, na katerem temelji shema vodilne agencije. Ob načrtovani objavi prvega multilateralnega razpisa CEUS bodo objavljena tudi podrobna skupna pravila, do tedaj pa ostaja v veljavi obstoječa shema vodilne agencije

Prvi multilateralni razpis CEUS bosta v vlogi vodilne agencije objavili FWF in GA ČR na svojih spletnih straneh, predvidoma 22. 2. 2020. Razpis, kjer ARRS deluje v vlogi vodilne agencije, bo objavljen v letu 2020 v sklopu vsakoletnega Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov. NCN bo prav tako objavila razpis koncem leta 2020.

Nekaj poudarkov iz najave prvega multilateralnega razpisa CEUS:

  • upravičeni so predlogi temeljnih raziskovalnih projektov iz vseh znanstvenih ved;
  • predlogi projektov so bodisi dvostranski bodisi tristranski;
  • skupno prijavo projekta je potrebno oddati na vodilno agencijo v skladu z njenimi standardnimi pravili;
  • ocenjevalni postopek izvede le vodilna agencija v skladu s svojimi standardnimi pravili, medtem ko partnerske organizacije sledijo odločitvi vodilne agencije;
  • vsaka partnerska organizacija financira svoj del projekta v skladu s svojimi veljavnimi pravili;
  • nacionalna agencija lahko deluje v vlogi vodilne agencije takrat, kadar sofinancira vsaj 40 odstotni delež vseh zaprošenih sredstev pri dvostranskem projektu oziroma vsaj 25 odstotni delež vseh zaprošenih sredstev pri tristranskem projektu.

 

Povezane informacije partnerskih agencij:

Stran ureja: Lidija Tičar Padar Zadnja sprememba: 12.12.2019
Datum: 29.11.2019