Novice, obvestila

Konferenca Skupne programske pobude Urbana Evropa v Bruslju in predstavitev Strateške raziskovalne in inovacijske agende – SRIA 2.0

12. februarja 2019 je na sedežu Evropskega odbora regij v Bruslju potekala konferenca Skupne programske pobude Urbana Evropa. Osrednji dogodek je bila predstavitev posodobljene Strateške raziskovalne in inovacijske agende – SRIA 2.0.

Strateški dokument SRIA 2.0 je usmeritveni dokument, ki opredeljuje tematska izhodišča za prednostne raziskave in aktivnosti v okviru Skupne programske pobude Urbana Evropa do leta 2026. Dokument opredeljuje tudi strateške prednostne naloge, zasnovane okrog t. i.  dilem na štirih področjih urbanega prehoda in trajnostnega razvoja mest: i) digitalni prehod, ii) urbana robustnost, iii) urbane infrastrukture in iv) vključujoč javni prostor. Gre za inovativen pristop h krepitvi raziskav in inovacij, ki bodo usmerjene v oblikovanje predlogov rešitev za reševanje dejanskih izzivov, s katerimi se soočajo mesta.

Strateški dokument SRIA 2.0 je rezultat celovitega procesa, v katerega so bili vključeni različni urbani deležniki, raziskovalci in oblikovalci politik, tudi slovenski. Pri pripravi dokumenta so tako med drugimi sodelovali Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), vodje projektov, ki jih ARRS (so)financira v okviru mednarodnih razpisov Skupne programske pobude Urbana Evropa, Ministrstvo za okolje in prostor ter dr. Richard Sendi, član Znanstvenega svetovalnega odbora Skupne programske pobude Urbana Evropa (SAB).

Konferenca v Bruslju je bila hkrati tudi priložnost za izmenjavo dobrih praks, mreženje in razpravo med strokovnjaki, oblikovalci politik, raziskovalci, evropskimi institucijami in agencijami za financiranje raziskav in inovacij, pri njeni organizaciji pa je aktivno, preko nalog v okviru projekta Expand, sodelovala tudi ARRS.

 

Povezane informacije: