Novice, obvestila

Obvestilo o preklicu in objavi novega Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov

Na podlagi soglasja pristojnega ministrstva k Rebalansu programa dela in finančnega načrta in na podlagi dejstva, da je skladno s pozivom Vpetost članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS - A3 z dne 11. 4. 2018 možno upoštevati najbolj sveže podatke o vpetosti A3, je Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS razveljavila Javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov, objavljen 12. 2. 2018, in 18. 5. 2018 objavila nov Javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov, v katerem so predvidena sredstva javnega poziva povečana na 2,2 milijona evrov.

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) je na svoji spletni strani dne 12. 2. 2018 objavila Javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov. Dne 8. 3. 2018 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o povečanju sredstev za znanstveno dejavnost v obsegu 4,4 milijona evrov. Agencija je na podlagi izhodišč pristojnega ministrstva pripravila Rebalans programa dela in finančnega načrta Javne agencije za raziskovalno dejavnost za leto 2018 (v nadaljevanju: rebalans). Dne 14. 5. 2018 je pristojno ministrstvo podalo soglasje k rebalansu. Agencija tako v letu 2018 za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti razpolaga s 166,7 milijoni evrov, kar predstavlja 12,5-odstotno povečanje sredstev glede na proračun v letu 2016.

Na podlagi soglasja k rebalansu in na podlagi dejstva, da je skladno s pozivom Vpetost članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS - A3 z dne 11. 4. 2018 možno upoštevati najbolj sveže podatke, je agencija s sklepom odločila, da se Javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov, objavljen 12. 2. 2018, razveljavi.

Dne 18. 5. 2018 je agencija na spletni strani objavila nov Javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov, v katerem so predvidena sredstva javnega poziva povečana na 2,2 milijona evrov, pri vrednotenju pa bo glede vpetosti A3 na podlagi lanske pobude KOsRIS in Rektorske konference ter posledično spremembe drugega odstavka 38. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, mogoče upoštevati tudi kohezijska sredstva.

Prijavitelje pozivamo, da na podlagi danes objavljenega novega javnega poziva ponovno oddajo vloge za povečanje financiranja raziskovalnih programov.