Novice, obvestila

Objavljeno Letno poročilo ARRS za leto 2017

V letnem poročilu Agencije za leto 2017 so predstavljeni podatki o financiranju raziskovalne dejavnosti iz sredstev državnega proračuna v preteklem letu. Prof. dr. Marta Verginella in prof. dr. Matevž Dular sta v rubriki »V ospredju« predstavljena kot prejemnica in prejemnik sredstev Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). V prilogi so predstavljeni dosežke raziskovalk in raziskovalcev v okviru projekta promocije znanosti, Odlični v znanosti 2017.

»Leto 2017 pomeni pomembno prelomnico tako z vidika proračunskega financiranja znanosti kakor tudi delovanja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Proračun Agencije se je predvsem z drugim rebalansom ob koncu koledarskega leta 2017 povečal za dodatne štiri milijone evrov in pol, kar je utrdilo naraščajočo krivuljo financiranja znanosti prek ARRS,« je v uvodnem besedilu k Letnemu poročilu 2017 poudaril direktor agencije József Györkös. V nadaljevanju se je dotaknil tudi uvedbe novih instrumentov in uvedbe sistema e-Ocenjevanje: »Prelomnega značaja je prva uporaba elektronskega sistema za interakcijo z recenzenti in informacijska podpora njihovemu delu (e-Ocenjevanje), ki je bila uspešno preizkušena pri ocenjevanju raziskovalnih programov in v prvi fazi ocenjevanja raziskovalnih projektov.«
 

Prejemnika sredstev Evropskega raziskovalnega sklada
prof. dr. Marta Verginella in prof. dr. Matevž Dular.
Foto: Peter Irman

Vljudno vabljeni k branju (format Acrobat, 4,3 MB).