Novice, obvestila

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2018

Dne 26. 1. 2018 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2018 (v nadaljevanju: javni razpis).

Javni razpis je letos objavljen prej kot običajno z namenom, da prejemnikom sredstev omogočimo lažje načrtovanje in realizacijo aktivnosti.

Predmetni javni razpis vključuje nekaj sprememb glede na pretekle javne razpise za sofinanciranje znanstvenih monografij, med katerimi izpostavljamo:

  • V okviru javnega razpisa bo ARRS v primeru, da bo imela znanstvena monografija več avtorjev, pri oceni znanstvene odličnosti avtorja upoštevala le oceno prvega avtorja, ki izkazuje bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS.
     
  • ARRS bo posameznemu prvemu avtorju iz prejšnjega odstavka sofinancirala eno znanstveno monografijo, vendar se bo le-ta lahko večkrat pojavil kot soavtor pri drugih prijavah. Prav tako bo lahko soavtor v posamezni monografiji večkrat nastopal kot soavtor pri drugih prijavah.
     
  • V primeru prevodov tujih avtorjev znanstvenih monografij v slovenski jezik se bo v primeru, kadar zaradi časovne oddaljenosti ali drugih okoliščin drugih del avtorja ne bo mogoče pridobiti, pri tem delu ocene upošteval pomen znanstvene monografije za slovenski znanstveni prostor in aktualnost znanstvene monografije.

Zainteresirane prijavitelje vljudno vabimo, da javni razpis pozorno preberejo. Predvidena višina sredstev je 400.000 evrov.

Rok za prijavo je 9. 4. 2018 do 14. ure.