Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Predlog Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti v medresorskem usklajevanju

ARRS je ob koncu novembra 2015, po sprejemu na Znanstvenem svetu in Upravnem odboru, na pristojno ministrstvo posredovala predlog novega Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Sledi medresorsko usklajevanje, ki ga bo izvedlo pristojno ministrstvo. Zaradi obsega sprememb in boljšega strukturiranja je bil oblikovan novi pravilnik in ne novela obstoječega.

Izhodišča za pripravo pravilnika je pripravila Usmerjevalna skupina ARRS v širokem javnem dialogu z deležniki. Priprava predloga pravilnika je potekala z vidnim prispevkom Znanstvenega sveta agencije, ki je njen najvišji strokovni organ (v sestavi z mandatom do konca junija 2015 in v novi sestavi od septembra 2015), nato je soglasje za medresorsko usklajevanje podal tudi Upravni odbor agencije.

Predlog pravilnika smiselno sledi načelom Manifesta iz Leidna in omejuje neposredno uporabo kvantitativnih kriterijev na vstopne kriterije za sodelovanje na razpisih za raziskovalne programe, raziskovalne projekte in mlade raziskovalce in določanje pogojev za sestavo programskih skupin. Kvantitativni kriteriji kot mehanizem izbora ostajajo le pri, po obsegu sredstev, manjših razpisih, kjer bi vzpostavitev evalvacijskih skupin predstavljala nesorazmeren strošek glede na obseg razpisanih sredstev. Kvantitativni kriteriji se bodo v informacijskem sistemu SICRIS prikazovali brez seštevanja, citati pa bodo vedno prikazani tudi v obliki čistih citatov brez normalizacije.

Izbor poudarkov iz predlaganih sprememb:

 • Raziskovalni projekti
  • prej: velika vloga panelov; množica kazalnikov brez razlikovanja temeljnih in aplikativnih projektov; en član strokovnega telesa je določal recenzente posamezni prijavi
  • sedaj: usklajena ocena recenzentov; visoka skladnost z Obzorjem 2020 in Evropskim raziskovalnim svetom – ERC; ločeni kazalniki za temeljne in aplikativne projekte; pri določanju recenzentov posameznim prijavam sodelujeta vsa dva člana strokovnega telesa.
 • Raziskovalni programi
  • prej: različno obdobje financiranja programov (3, 4, 5, 6 let); ločeno ocenjevanje kakovosti in relevantnosti programov, kar je privedlo do razhajanj pri ocenah; omejena možnost sprememb programov v okviru raziskovalne organizacije (RO); skupno oceno je določilo strokovno telo
  • sedaj: enotno trajanje programov (6 let); ocena kakovosti in relevance tvorita skupno oceno; raziskovalna organizacija (RO) lahko predlaga temeljito prestrukturiranje programov (sporazum med izvajalci); ob povečanju lahko RO predlaga, kateremu programu povečati obseg; usklajena ocena recenzentov.
    
 • Mladi raziskovalci
  • prej: dodeljeno mentorsko mesto je moralo biti zasedeno
  • sedaj: omogočen je dogovorni prenos mentorskih mest med raziskovalnimi programi
    
 • Zmanjšanje administrativnih bremen
  • prej: vsakoletna vsebinska poročila;
  • sedaj: vmesno in končno vsebinsko poročilo (velja za programe in projekte)

Pretekle objave:

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 27.01.2016