Novice, obvestila

ARRS izdala priložnostno publikacijo ob obeležitvi 30. obletnice delovanja programa mladih raziskovalcev

Ob obeležitvi 30. obletnice delovanja programa mladih raziskovalcev je Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) izdala priložnostno publikacijo »>30 – več kot 30 let programa mladih raziskovalcev«.

Priložnostna publikacija je izšla ob 30. obletnici delovanja programa Mladi raziskovalci, ki uspešno deluje od leta 1985. Projekt mladih raziskovalcev je usmerjen v doktorski študij in mladim vse od začetka omogoča zaposlitev v raziskovalnih organizacijah ter s tem neposreden stik z uveljavljenimi raziskovalkami in raziskovalci.

V vsebini so zajeti prispevki, ki opisujejo obdobje nastajanja programa ter prve analize, ki so nastale kot odgovor na kritike v začetku devetdesetih let. Razprava se nadaljuje z nagovorom lanskoletne prejemnice priznanja mentorica leta, ki ga podeljuje Društvo mladih raziskovalcev Slovenije in prispevkom o pomenu programa, kot podpori mladim pri prehodu v odraslost. V zaključnem prispevku je predstavljena primerjava podobnih sistemov financiranja mladim raziskovalcev v Evropi in svetu. Prispevek je pripravila delovna skupina MR+, ki jo je spomladi imenoval Znanstveni svet agencije. Z delovno oznako MR+ smo ponazorili prizadevanja po oblikovanju komplementarnega mehanizma za izbor mladih raziskovalcev.

V brošuro je vključen seznam nekaj manj kot 5000 posameznikov in posameznic, ki so bili od leta 1985 do 2016 delno ali v celoti vključeni v program Mladi raziskovalci in so po podatkih ARRS dosegli doktorski naziv.