Novice, obvestila

Imenovan novi Znanstveni svet ARRS

Dne 13. julija 2015 je ministrica, pristojna za znanost, na predlog Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije imenovala novi Znanstveni svet ARRS.

Sestava Znanstvenega sveta ARRS:

  • prof. dr. Marko Topič (tehnika), predsednik
  • prof. dr. Roman Jerala (naravoslovje), član
  • prof. dr. Mitja Žagar (družboslovje), član
  • prof. dr. Tatjana Avšič Županc (biotehnika), članica
  • prof. dr. Nina Zidar (medicina), članica
  • prof. dr. Mihaela Koletnik (humanistika), članica

Znanstveni svet ARRS je najvišje strokovno in svetovalno telo agencije. Sestavlja ga šest članic in članov. Vsaka članica oziroma član zastopa eno znanstveno vedo – naravoslovje, tehniko, biotehniko, medicino, družboslovje in humanistiko. Mandat Znanstvenega sveta ARRS traja pet let.