Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Javna razprava o položaju in usmeritvah znanosti v Republiki Sloveniji na SAZU

V četrtek, 26. 2. 2015 je v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti potekala druga seja Usmerjevalne skupine. Ta je na svoji prvi seji dne 15. 1. 2015 opredelila tri prioritetna področja dela, in sicer: prvič, uskladitev evalvacije raziskovalnih projektov z evalvacijskimi postopki Evropske komisije (Obzorje 2020), drugič, postopen prehod k institucionalni evalvaciji raziskovalnih programov (skladno z določili RISS, Raziskovalne in inovacijske strategije Republike Slovenije 2011-2020) in tretjič, vstopni pogoji za pozive in razpise ARRS.

Na tokratni seji je bila razprava osredotočena na prvo prioritetno področje, evalvacijske postopke raziskovalnih projektov ARRS. Članice in člani so se soglasno strinjali s tremi ključnimi spremembami:

  • uvedbo usklajevalnega poročila recenzentov (t.i. consensus report) po vzoru razpisov Obzorje 2020,
  • ohranitev dveh faz projektnega razpisa,
  • razmejitev temeljnih in aplikativnih projektov, pri čemer bo postopek evalvacije za izbor temeljnih projektov izveden po vzoru Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), evalvacija aplikativnih projektov pa po vzoru projektov sodelovanja (t.i. collaborative projects) pri Obzorju 2020.

Članice in člani Usmerjevalne skupine so se v nadaljevanju pridružili Javni razpravi o položaju in usmeritvah znanosti v Republiki Sloveniji, ki jo je organizirala Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Svojo vizijo so po uvodnih besedah akad. prof. dr. Tadeja Bajda, predsednika SAZU in prof. dr. Józsefa Györkösa, direktorja ARRS podali predsednik Znanstvenega sveta ARRS, akad. prof. dr. Vito Turk ter predsednice in predsedniki Znanstvenoraziskovalnih svetov ved ARRS.

Skupno 62 udeležencev je pozdravilo organizacijo javne razprave in jo označilo kot izjemno kakovostno. Visoko stopnjo soglasja je bilo mogoče zaznati pri ugotovitvah, da je slovenska znanstvena skupnost raznolika, zato so razprave, ki omogočajo diskusijo med predstavniki različnih znanstvenih ved in strok, pomembne. Povezovanje in dialog sta bila izpostavljena kot ključna dejavnika za preseganje izjemne razdrobljenosti, ki pesti raziskovalno skupnost. Razprave so se v veliki meri osredotočale na sistem vrednotenja znanstvenega dela raziskovalcev (preko sistema Sicris) in posameznih sestavnih delov (A1, A2, A3). Podani so bili predlogi različnih rešitev, ki jih bo v nadaljevanju dela preučila Usmerjevalna skupina. Prav tako so se mnogi razpravljavci dotaknili problematike in pomena učinkov raziskav, njihovega merjenja in nujnosti ustreznih opredelitev glede na specifike posameznih znanstvenih ved ter načinov preučevanja. Visoko stopnjo konsenza je bilo mogoče zaznati tudi glede hitrosti izvedbe sprememb. Te naj bodo postopne, dobro premišljene in utemeljene na sodelovanju.

 

Stran ureja: Lidija Tičar Padar Datum: 02.03.2015