Novice, obvestila

Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2011 – objava na Videolectures.net

Vabljeni ste k ogledu predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov za leto 2011, ki so objavljeni na spletni strani.

Predstavitve izjemnih znanstvenih dosežkov 2011 je serija dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Gre za predstavitev dosežkov, ki so jih po pregledu zaključnih in letnih poročil raziskovalnih projektov ter programov za leto 2011, izbrale članice in člani posameznih Znanstvenoraziskovalnih svetov ved ARRS. V prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti so bili predstavljeni dosežki s področij naravoslovnih, tehniških, medicinskih, biotehniških, družboslovnih in humanističnih ved ter interdisciplinarnih raziskav.

Predstavitve znanstvenih dosežkov omogočajo vpogled v delo slovenskih znanstvenic in znanstvenikov ter zajemajo bistvene znanstvene rezultate in opisujejo potek raziskovalnega dela. Namenjene so različnim javnostim: strokovni in laični, znanstveni in gospodarski, slovenski in tuji. Z izvedbo predstavitev ter z objavo na Videolectures.net želi ARRS gledalce seznaniti z novostmi, učinki in rezultati na vseh področjih znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Sloveniji ter podpreti vzpostavljanje različnih omrežij znotraj znanosti in zunaj nje.

ARRS v letošnjem letu načrtuje naslednjo serijo dogodkov, v okviru katere bodo predstavljeni znanstveni dosežki za leto 2012.