Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obvešča o javnem razpisu za strateške projekte - Jadranski čezmejni program IPA

Organ upravljanja Jadranskega čezmejnega programa IPA (Dežela Abruzzo) je danes, dne 3. septembra 2012, objavil 1. fazo javnega razpisa za strateške projekte, ki bo odprta do 2. novembra 2012. V drugo fazo bodo povabljeni le izbrani prijavitelji. To je obenem zadnji razpis programa.

Javni razpis je odprt za vse 3 programske prioritete:

 1. Gospodarsko, socialno in institucionalno sodelovanje (namenjenih 12.500.000 EUR)
 2. Naravni in kulturni viri ter preprečevanje tveganj (namenjenih 45.360.776 EUR)
 3. Dostopnost in omrežja (namenjenih 33.000.000 EUR)

Razpis je vsebinsko omejen na 8 tem, prepoznanih kot strateško pomembnih za Jadransko regijo:

 1. prioriteta:
  • Tema 1: Innovation as key for economic development in the Adriatic area (področje raziskav in inovacij v MSP)
 2. prioriteta:
  • Tema 1: Improving marine, coastal and delta rivers environment by joint management in the Adriatic area (področje celovitega upravljanja z morjem in obalo) 
  • Tema 2: Protection from ballast water pollution in the Adriatic area (področje upravljanja z balastnimi vodami)
  • Tema 3: Integrated and sustainable management of drinking water resources in the Adriatic area (področje oskrbe s pitno vodo)
  • Tema 4: Protection and prevention of natural risks in the Adriatic area, with particular attention to fire risk (področje varstva pred naravnimi nesrečami s poudarkom na varstvu pred požari)
  • Tema 5: Tourism with emphasis on sustainable management and marketing of natural and cultural resources in the Adriatic area (področje trajnostnega turizma)
 3. prioriteta:
  • Tema 1: Promotion of common models on sustainable transport services to improve links in the Adriatic area (področje javnega potniškega prometa)
  • Tema 2: Improvement of integrated plans aimed at multi-modal solutions, especially links between coastal zones and hinterland in the Adriatic area (področje multimodalnih sistemov za prevoz tovora)

Projektni predlog se lahko veže le na eno izbrano temo. Prijavitelji v okviru izbrane teme izberejo vsaj 2 iz sklopa obveznih ciljev in njim pripadajoče rezultate, navedene v opisu posamezne strateške teme, na tej osnovi pa lahko predlog projekta dopolnjujejo z lastnimi predlogi ciljev/aktivnosti/rezultatov v skladu s specifičnimi potrebami in interesi.

V projekt morajo biti vključeni partnerji iz vsaj šestih sodelujočih držav. Pričakujejo se raznolika in komplementarna strateška partnerstva, ki jih sestavljajo najbolj relevantne institucije z vidika vsebinske in teritorialne pristojnosti v okviru izbrane strateške teme. Strateški projekti moraj imeti dolgoročne pozitivne vplive na razvoj Jadranske regije oz. na upravičeno območje programa, ki v Sloveniji zajema Obalno-kraško, Goriško in Notranjsko-kraško statistično regijo.

Skupna vrednost posameznega projekta je lahko od 5.000.000 EUR do 12.500.000 EUR, pri čemer mora imeti vsak projektni partner proračun v višini najmanj 150.000 EUR. Projektne aktivnosti so v primeru, da ne zapadejo pod pravila državnih pomoči, sofinancirane v naslednjih deležih: EU oz. IPA sredstva – 85%, sredstva državnega sofinanciranja (MGRT) – 10% in lastna sredstva partnerja – 5%.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani programa.

Kratke informacije o programu v slovenskem jeziku pa so na voljo tudi na spletni strani MGRT.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Skupni tehnični sekretariat programa v L'Aquili ali na info točko v Sloveniji:

dr. Lidija Breskvar Žaucer
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Dunajska cesta 58,
1000 Ljubljana
e-mail: lidija.breskvar-zaucer@gov.si 
tel. +386 1 3201 427

Informativni dan bo v Ljubljani predvidoma 18. septembra 2012.

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 04.09.2012