Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Poziv za posredovanje predlogov za člane Znanstvenih svetov ved

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS) ima skladno s statutom imenovana stalna strokovna telesa - znanstvenoraziskovalne svete ved (v nadaljevanju: ZSV), ki jih Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) imenuje za dobo petih let. Septembra 2010 se je iztekel mandat sedanjim članom ZSV.

Naloge, pristojnosti, pogoje za imenovanje in druge značilnosti delovanja ZSV ureja Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2010-1 z dne 1.06.2010 (v nadaljevanju: pravilnik). Skladno z 10. členom pravilnika, ki določa postopek imenovanja članov stalnih in občasnih strokovnih teles, je nabor potencialnih članov stalnih in občasnih strokovnih teles sestavljen iz predloga raziskovalcev. Člane znanstvenoraziskovalnih svetov ved imenuje ZSA izmed kandidatov, ki jih predlagajo raziskovalci s področja ved. Kriteriji in pogoji za imenovanje članov ZSV so opredeljeni v 12. čl. pravilnika.

Na podlagi tega poziva imajo raziskovalci možnost, da posredujejo predloge za kandidate s svojega raziskovalnega področja za člane ZSV. Raziskovalci kandidate predlagajo tako, da izpolnijo priloženi obrazec in ga posredujejo po elektronski pošti in pisno do 27.9.2010, in sicer:

  • po elektronski pošti na naslov: zsv-k2010@arrs.si
  • po pošti na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana

Za identičnost na oba načina posredovanih obrazcev jamči predlagatelj s svojim podpisom na obrazcu.

Dr. Franci Demšar
Direktor

Datum: 10.09.2010
Številka: 900-11/2010/1

Priloga: 

  • Predlog za člana znanstvenega sveta vede:

 

 

Stran ureja: Lidija Tičar Padar Datum: 10.09.2010