Novice, obvestila

Poročilo o delu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS zdaj dostopno tudi na spletu

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je pripravila pregledno in uporabno informacijo o financiranju raziskovalne dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije za leto 2009.

Opravljamo strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejetega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti. Pri svojem delu zagotavljamo trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov financiranja.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije uvaja v svoje delo evropske standarde in z organizacijskimi izboljšavami povečujemo učinkovitost in preglednost uporabe proračunskih sredstev. Publikacija, ki je dostopna tudi na domači spletni strani agencije (format Acrobat Reader, 21MB), je pomemben prispevek k temu našemu zadanemu cilju.

Publikacija je letos prvič obogatena tudi s fotografijami, ki jih je prispeval fotografski mojster, gospod Marjan Smerke.