Novice, obvestila

OpenAIRE – evropska infrastruktura prostega dostopa do rezultatov raziskav

2. december 2010
Ghent, Belgija

V belgijskem Ghentu je bil 2. decembra 2010 uradno predstavljen projekt OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe). Slavnostna govornica podpredsednica Evropske komisije dr. Neelie Kroes je poudarila, da je prost dostop do znanstvenih objav in podatkov že pravna in tehnična realnost, zato se ne sprašujemo, »ali« bi ga vzpostavili, temveč »kako« ga nadalje razvijati in predstaviti javnostim in deležnikom.

V okviru projekta OpenAIRE bo vzpostavljena infrastruktura za identifikacijo, shranjevanje, dostop do in nadzor oddaje objav, ki nastanejo v projektih sedmih testnih področij. V triletnem projektu 7. OP sodeluje 38 partnerjev iz 26 držav EU in Norveške. Slovenijo zastopa Univerza v Ljubljani.

V okviru projekta bodo raziskovalcem in ustanovam preko evropskega sistema pomoči s centralno pomočjo in nacionalnimi kontaktnimi točkami na voljo potrebne informacije in pomoč pri shranjevanju objav v ustrezne repozitorije. Portal OpenAIRE in infrastruktura mreže repozitorijev bo Evropski komisiji in Evropskemu raziskovalnemu svetu omogočila avtomatsko identifikacijo objav raziskovalcev, shranjenih v skladu s Posebnim členom 39 pogodbe o sofinanciranju. Preko portala bodo celotna besedila objav, shranjena v mreži repozitorijev, prosto dostopna komurkoli.

V skladu z zahtevo Evropskega raziskovalnega sveta bo v okviru projekta za pet znanstvenih področij analizirana možnost zbiranja in upravljanja podatkov raziskav. Projekt OpenAIRE se povezuje z drugimi iniciativami na temo prostega dostopa, založniki in informacijskimi sistemi o raziskovalni dejavnosti. Za raziskovalce, ki nimajo možnosti shranjevanja objav v institucionalni/nacionalni repozitorij oziroma ni na voljo ustreznega tematskega repozitorija, je OpenAIRE zagotovil repozitorij, ki ga je vzpostavil CERN.

Več informacij je na voljo v prilogah.

Povzeto po besedilu dr. Mojce Kotar, Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost

Priloge:
  • Podrobnejše informacije: