Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019

Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 78/17) in sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZSA) o predlogu dodelitve mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019 in okvirnega števila mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa št. 6316-15/2018-11, sprejetega na 6. seji dne 18. 3. 2019, v zadevi Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019 (v nadaljevanju: javni poziv) sprejel Sklep o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019 in okvirnem številu mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa št. 6316-15/2019-12 z dne 25. 3. 2019.

 

Prilogi:

  • Obvestilo o rezultatih Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019:


  • Rezultati Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019: