Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+

Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 78/17) in sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o predlogu izbora mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+ št. 6316-21/2017-51, sprejetega na 7. seji dne 16. 4. 2018, v zadevi Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+ (Uradni list RS, št. 3/18) sprejel Sklep o izboru mentorjev v okviru Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis št. 6316-21/2017-66 z dne 25. 4. 2018.

 

Prilogi:

  • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+:


  • Rezultati Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+: