Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2021

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega poziva

18.01.2021

  Zaključek poziva

11.02.2021 do 14. ure

  Odpiranje prijav

16.02.2021 ob 10. uri

  Seja strokovnega telesa

11.03.2021

  Seja Znanstvenega sveta agencije

29.03.2021

  Sklep o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom (direktor)

01.04.2021

  Obvestila prijaviteljem in poziv za oddajo imen kandidatov za mentorje

07.04.2021

  Objava rezultatov poziva na spletni strani agencije

12.04.2021

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni

  Rok za oddajo imen kandidatov za mentorje

06.05.2021

  Objava seznama mentorjev na spletni strani agencije

11.06.2021
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano