Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019

  Okvirni datum

  Objava javnega poziva

25.01.2019

  Zaključek poziva

14.02.2019 do 14. ure

  Odpiranje prijav

19.02.2019 ob 10.00

  Seja strokovnega telesa

07.03.2019

  Seja Znanstvenega sveta agencije

18.03.2019

  Sklep o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019 (direktor)

25.03.2019

  Obvestila prijaviteljem in poziv za oddajo imen kandidatov za mentorje

27.03.2019

  Objava rezultatov poziva na spletni strani agencije

01.04.2019

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni

  Rok za oddajo imen kandidatov za mentorje

25.04.2019

  Objava seznama mentorjev na spletni strani agencije

31.05.2019
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano