Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 - pilotni razpis MR+

 1. Kaj je shema MR+? 
  Shema MR+ je dopolnilo za izbor mentorjev mladim raziskovalcem (v nadaljevanju: program MR), ki se izvaja v obliki rednega letnega Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom.
 1. Kako se uvrstim v področje klasifikacije ARRS?
  Pri uvrstitvi v področje klasifikacije ARRS upoštevajte, v katerih kategorijah WoS (Web of Science) so indeksirane revije, kjer so objavljeni znanstveni dosežki kandidata za mentorja v zadnjih 5 letih in predlagana raziskovalna tematika usposabljanja mladega raziskovalca.

  V pomoč pri uvrstitvi v posamezno področje se lahko uporabi prevajalna tabela med klasifikacijo ARRS in klasifikacijo FORD.
   
 2. Zakaj je pravilna uvrstitev v področje klasifikacije ARRS pomembna?
  Nepravilno uvrščena prijava bo izločena iz nadaljnjega ocenjevanja in se zavrne, kar pomeni, da prijava ne bo posredovana v ocenjevalni postopek.
   
 3. Ali so pogoji za mentorja v shemi MR+ enaki kot v programu MR?
  Ne, v shemi MR+ so opredeljeni drugačni pogoji. Navedeni so v točki 4 javnega razpisa MR+.
   
 4. Ali moram biti član programske skupine, da lahko kandidiram na razpisu MR+?
  Ne. V kolikor niste član programske skupine, pogoj izpolnjujete tudi, če na dan zaključka javnega razpisa aktivno sodelujete v vsaj enem raziskovalnem projektu, ki ga izvaja RO prijaviteljica in (so)financira agencija (gl. 3. alinejo 4. točke razpisa MR+).

  Za izpolnitev pogoja se upošteva aktivno sodelovanje v temeljnem projektu, aplikativnem projektu, projektu CRP, projektu komplementarne sheme ali sheme vodilne agencije oziroma t.i. N-projektu ali projektu ERA oziroma t.i. H-projektu. Projekti dvostranskega mednarodnega sodelovanja se ne upoštevajo.
   
 5. Kakšno je časovno obdobje, v katerem mora imeti kandidat za mentorja opravljen prvi doktorat, da izpolnjuje pogoje javnega razpisa?
  Kandidat za mentorja mora imeti prvi doktorat opravljen v obdobju med letoma 1988 in 2007.
   
 6. Koliko mladih raziskovalcev lahko kandidat za mentorja usposablja, da izpolnjuje pogoje za prijavo na javni razpis?
  Kandidat za mentorja izpolnjuje pogoje za prijavo na javni razpis, če je na dan zaključka javnega razpisa (11. 12. 2018) mentor največ dvema mladima raziskovalcema.
 1. V letu 2018 sem dobil mentorstvo v okviru javnega razpisa MR+. Ali izpolnjujem pogoje za mentorja, določene v okviru javnega razpisa MR+ za leto 2019?
  Ne. Na javni razpis za MR+ za leto 2019 ne morejo kandidirati mentorji, ki so dobili mentorsko mesto v okviru javnega razpisa MR+ za leto 2018.
   
 2. Ali so pogoji za mladega raziskovalca v shemi MR+ enaki kot v programu MR?
  Da, pogoji so enaki. Opredeljeni so v Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, med 112. in 115. členom.
   
 3. Do kdaj morajo raziskovalne organizacije agenciji sporočiti imena mladih raziskovalcev?
  Do 1. 9. 2019.
   
 4. Kdaj bodo mladi raziskovalci mentorjev, izbranih v shemi MR+, začeli z usposabljanjem?
  Mladi raziskovalci bodo z usposabljanjem pričeli predvidoma s 1. 10. 2019.
   
 5. Na kakšen način oddam prijavo na razpis MR+?
  Prijavo lahko oddate:
  • elektronsko s kvalificiranim digitalnim podpisom na spletnem portalu eObrazci ali
  • elektronsko brez digitalnih podpisov na spletnem portalu eObrazci in podpisano tiskano verzijo po pošti.