Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 - pilotni razpis MR+

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

9. 11. 2018

  Zaključek razpisa

11. 12. 2018 do 14. ure

  Odpiranje prijav

13. 12. 2018 ob 10. uri

  Seje strokovnega telesa

18. 2. 2019, 21. 2. 2019 in dopisna seja od 6. 3. do 8. 3. 2019

  Seja Znanstvenega sveta agencije

18. 3. 2019

  Sklep o izboru mentorjev novim MR za leto 2019 (direktor)

29.03.2019

  Obvestila prijaviteljem

04.04.2019

  Objava rezultatov razpisa na spletni strani agencije

08.04.2019

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni

  Komisija za ugovore

07.05.2019

  Seja Upravnega odbora agencije

22.05.2019 in 20.06.2019

  Obvestila prijaviteljem o  ugovorih

27.05.2019 in 03.07.2019
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano