Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mladi raziskovalci > Normativni akti
Mladi raziskovalci
Normativni akti
      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 22/06-ZRRD-UPB1), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05 in 26/06) in sprejetega finančnega načrta agencije za leto 2006, sprejme

SKLEP
o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev

I.

Agencija s 1. julijem 2006 določa višino in novo razmerje sredstev v subvenciji za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Višina subvencije je izračunana na podlagi določil Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 18/94, 50/94, 45/96, 40/97, 51/98, 73/98, 39/99, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01 in 85/01) in Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 64/1) kot sledi:

 

Cenovna
kategorija
Podiplomec Podiplomec
po sklepu senata
z izpolnjenimi pogoji
Magister
A 5.522.998,80 5.924.840,40 6.239.853,60
B 5.990.036,40 6.464.736,00 6.779.749,20
C 6.518.566,80 7.075.717,20 7.390.730,40
D 7.056.258,00 7.697.288,40 8.012.301,60

 

II.

Podlaga za izračun letnega zneska financiranja so:

  • izhodiščna plača v višini 55.536,00 SIT,
  • količnik za mladega raziskovalca podiplomca 5,14,
  • količnik za mladega raziskovalca po sklepu senata z izpolnjenimi pogoji 5,34,
  • količnik za mladega raziskovalca magistra 5,64, - zakonske obveznosti 19,10,
  • mentorski dodatek,
  • neposredni materialni in nematerialni stroški za izvajanje programa usposabljanja mladega raziskovalca. Pri določitvi višine sredstev za mlade raziskovalce se povrne do 70 % materialnih stroškov, določenih v ekvivalentu polne zaposlitve pri programih oziroma projektih.

III.

Ta sklep prične veljati z dnem podpisa.

 

dr. Franci Demšar
direktor

Ljubljana, 06.07.2006
Številka: 6037-13/2006/127

Stran ureja: Ana Jakopin Datum: 14.07.2006