Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschafsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije - december 2020

Na podlagi sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, št. 5100-11/2020-26, z dne 14. 11. 2020 in v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschafsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije (javni razpis št. 5100-11/2020-4 z dne 10. 4. 2020, je agencija v sofinanciranje sprejela en projekt.

 

  • Odobrena prijava: