Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije za leto 2019

Na podlagi sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, sprejetega na 17. redni seji, ki je potekala 16. 12. 2019 in v zvezi z Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije št.: 5100-16/2018-1 z dne 19. 11. 2018, je agencija v sofinanciranje sprejela tri raziskovalne projekte.

 

  • Odobrene prijave: