Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije za leto 2018

Na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije (Lead agency), št. 5100-1/2018-1z dne 19. 1. 2018, je v prispelo 18 prijav slovenskih raziskovalcev, ki so z madžarskim partnerjem prijavili skupni madžarsko-slovenski projekt. Dne 27. 9. 2018 je NKFIH obvestil agencijo, da je recenzentski postopek zaključen in da je NKFIH potrdil sofinanciranje madžarskih sklopov treh madžarsko-slovenskih projektov. Znanstveni svet agencije je obravnaval predlog NKFIH o sofinanciranju treh madžarsko-slovenskih projektov in ga potrdil na redni seji dne 22. 10. 2018. Na teh podlagah je agencija v sofinanciranje sprejela slovenske dele treh madžarsko-slovenskih projektov.

 

  • Odobrene prijave: