Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji (Lead agency)

Na podlagi sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS z 18. redne seje, ki je potekala 19. 11. 2018 in v zvezi s Javnim pozivom slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji (Lead agency), št. 5100-17/2017-1 z dne 1. 12. 2017 je ARRS v sofinanciranje sprejela pet slovenskih delov skupnih flamsko slovenskih projektov.

 

  • Odobrene prijave: