Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

21.12.2018

  Zaključek javnega razpisa

01.04.2019

  Odpiranje vlog

04.04.2019

  Seja ZSA

16.12.2019

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

19.12.2019

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

19.12.2019
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano