Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Novice
Mednarodno sodelovanje
Vodilna agencija (Lead Agency)
Novice, obvestila
Obvestilo o odprtem razpisu pri OTKA kot vodilni agenciji za skupne madžarsko-slovenske projekte

Madžarska znanstvena raziskovalna fundacijo (OTKA) je na svoji spletni strani prvič objavila razpis za skupne madžarsko-slovenske projekte v okviru sheme, kjer nastopa kot vodilna agencija v sodelovanju z ARRS, kot smo najavili v javnem pozivu. Madžarski nosilec prijavi skupni projekt na predpisanih obrazcih OTKA do 10. septembra preko elektronskega portala in do 17. septembra v tiskani obliki, slovenski nosilec pa pošlje obrazec ARRS-RPROJ-LA-2014 po elektronski pošti na MednarodniRazpisi@arrs.si in tiskano v kuverti, označeni z “NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo” na naslov agencije. Slovenski sklop po finančnem obsegu ne sme presegati madžarskega sklopa, hkrati pa ne sme presegati 100.000 EUR letno (za druge pogoje gl. javni poziv).

OTKA bo prijave na enak razpis zbirala tudi v letu 2015, in sicer dvakrat letno (do 10. februarja oz. do 10. septembra 2015). Podrobnejšo razlago je OTKA pripravila na angleški spletni strani.

ARRS kot vodilna agencija

Na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015 (razpis v letu 2014), ki ga načrtujemo jeseni, bodo lahko slovenski nosilci poleg skupnih slovensko-avstrijskih prvič prijavili skupne slovensko-madžarske projekte. Slovenski sklop bo po finančnem obsegu moral presegati madžarski sklop. Ostali pogoji bodo navedeni v razpisu. Zahteve za madžarskega nosilca so zbrane na spletni strani OTKA.


Kontaktna oseba:

Dr. Primož Pristovšek
tel. +386 1 4005 971
e-pošta: primoz.pristovsek@arrs.si 


Stran ureja: Mojca Boc Datum: 29.08.2014