Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

22.01.2021

  Zaključek javnega razpisa

01.04.2021

  Odpiranje vlog

13.04.2021

  Ocenjevanje vlog

maj - november 2021

  Seja ZSA

13. - 15.12.2021

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

17.12.2021

  Objava liste sprejetih projektov na spletni strani agencije

24.12.2021
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano