Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

22.01.2021

  Zaključek javnega razpisa

01.04.2021

  Odpiranje vlog

13.04.2021

  Ocenjevanje vlog

maj - november 2021

  Seja ZSA

december 2021

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

december 2021

  Objava liste sprejetih projektov na spletni strani agencije

december 2021
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano