Mednarodno sodelovanje

Večstransko sodelovanje

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti

Na podlagi sklepa direktorja agencije o izboru prijav, prispelih na Javni poziv za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti, št. 5100-17/2020-14 z dne 3. 3. 2021, in v zvezi z Javnim pozivom za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti, št. 5100-17/2020-1, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 123/2020 z dne 18. 9. 2020, je bilo v sofinanciranje sprejetih šest(6) raziskovalnih projektov«.

 

Priloga: