Mednarodno sodelovanje

Večstransko sodelovanje

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2019

Na podlagi 172. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) in Sklepa o predlogu sklepa o izboru prijav za (so)financiranje prijav na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2019, št. 5100-4/2019-44, ki ga je sprejel Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 1. dopisni seji dne, 22. 7. 2019, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel Sklep o izboru prijav za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2019.

 

Priloga: