Mednarodno sodelovanje

Večstransko sodelovanje

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019)

Na podlagi sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljnjem besedilu: ZSA) se v zvezi z Javnim razpisom za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019), št.: 511-12/2018-1, z dne 23. 11. 2018, enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, odobri za prijave, ki so navedene v prilogi (v priponkah), pri čemer datum ob posamezni priponki označuje sejo ZSA, na kateri so bile prijave predlagane v izbor za sofinanciranje.

 

Priloge: