Mednarodno sodelovanje

Večstransko sodelovanje

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti

Na podlagi sklepa direktorja agencije o izboru prijav, prispelih na Javni poziv za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti, št. 5100-9/2019-28 z dne 24. 7. 2019, in v zvezi z Javnim pozivom za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti, št. 5100-9/2019-1 z dne 15. 4. 2019, je bilo v sofinanciranje sprejetih deset (10) raziskovalnih projektov.

 

Priloga: