Mednarodno sodelovanje

Večstransko sodelovanje

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2018

Na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 172. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) ter Sklepa o predlogu sklepa o izboru prijav za (so)financiranje prijav za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2018, št. 5100-6/2014-43, ki ga je sprejel Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZSA) na 10. redni seji dne 20. 6. 2017 in v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2018 (Uradni list RS, št. 16/2018) je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) sprejel Sklep o izboru prijav za (so)financiranje prijav aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2018
 

  • Priloga: