Mednarodno sodelovanje

Večstransko sodelovanje

Novice, obvestila

Poziv za prijavo kot COST Ekspert in poziv mlajšim raziskovalcem za sodelovanje na 8. COST Tehnološki platformi za gozdove

Evropski medvladni program COST (European Cooperation in Science and Technology; kratka predstavitev COST je na strani RTD) išče eksperte na vseh znanstvenih in raziskovalnih področij za strokovno anonimno ocenjevanje dejavnosti COST. Podrobnosti so opisane na spletni strani COST, kjer je tudi internetni prijavni portal, informacijski letak in drugo.

Kontaktna oseba za morebitna dodatna vprašanja:
Dr. Primož Pristovšek
primoz.pristovsek@arrs.si

Po uspešni delavnici COST tehnološke platforme za gozdove (COST – Forest Technology Platform, FTP) v letu 2011 so se organizatorji (COST, FTP, EFPRO, INNOVAWOOD in EFI) odločili, da povabijo mlajše raziskovalce, da še enkratpredstavijo svoje ideje na 8. FTP konferenci v Barceloni, ki bo potekala od 11. do 14.3.2013. Mlajši raziskovalci (doktorski študenti in podoktorandi s poklicno kariero manj kot 8 let) z univerz, raziskovalnih organizacij in podjetij so vabljeni, da predstavijo rezultate in zamisli o svojem raziskovalnem delu. Pribl. 25 mlajših raziskovalcev bo izbranih za predstavitev in bodo prejeli brezplačen vstop na FTP konferenco. Stroške potovanja, nastanitve in dnevnic jim bo povrnil COST.

Podrobnosti o razpisu ter prijavni obrazec najdete na spletni strani COST http://www.cost.eu/events/ftp8. Prijave je treba poslati na naslov mail@forestplatform.org do 10.1.2013.

Kontaktna oseba:
Katalin ALFÖLDI Policy officer for Inclusiveness and Excellence
COST Office | Avenue Louise 149
1050 Brussels | Belgium
Tel: +32 (0) 2 533 38 29 | Fax: +32 (0) 2 533 38 90
katalin.alfoldi@cost.eu  | www.cost.eu