Mednarodno sodelovanje

Večstransko sodelovanje

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2022

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa 

06.05.2022

  Zaključek javnega razpisa

14.06.2022 do 14. ure

  Odpiranje vlog

17.06.2022

  Seja strokovne komisije

24.06.2022

  Seja Znanstvenega sveta agencije

julij 2022

  Sklep o izboru (direktor)

julij 2022

  Obvestila prijaviteljem

julij 2022

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

julij 2022
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano