Mednarodno sodelovanje

Večstransko sodelovanje

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2019

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

17.05.2019

  Zaključek javnega razpisa

12.06.2019 do 14. ure

  Odpiranje vlog

13.06.2019

  Seja strokovne komisije

15.07.2019

  Seja Znanstvenega sveta agencije

22.07.2019

  Sklep o izboru (direktor)

24.07.2019

  Obvestila prijaviteljem

25.07.2019

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

06.08.2019
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano