Mednarodno sodelovanje

Komplementarna shema

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) – december 2020 – trije odobreni projekti – stalno odprt razpis

Na podlagi sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o sofinanciranju prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave projektov na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), št. 5100-28/2020-15 z dne 1. 12. 2020, ter v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), št. 5100-28/2020-1 z dne 14. 9. 2020, je ARRS v sofinanciranje sprejela tri prilagojene raziskovalne projekte.

 

  • Tabela sprejetih prilagojenih projektov: